Поликлиника Манолеви

  • Ехо на абдомен и простата кај неподвижни и стари лица.
  • Поставување на катетар со земање на примерок за уринокултура.
  • Поставување на сите видови инфузии и аплицирање на сите видови инекциона терапија.
  • Земање на крвен примерок за сите видови на лабораториски испитувања и анализи.
  • Интернистичка дијагностика и водење на пациенти со мозочен удар.
  • Физикална терапија на болни со мозочен  удар.