Поликлиника Манолеви

АЛЕКСАНДАР МАНОЛЕВ

СПЕЦ. ИНТЕРНИСТ

ЕЛЕНА МАНОЛЕВА НИКОЛОВСКА

СПЕЦ. ПЕДИЈАТАР

ИВАНА НАКОВ

СПЕЦ. ГИНЕКОЛОГ

ЈАНА МАНОЛЕВА АНДОНОВСКА

ДОКТОР ПО МЕДИЦИНА

АНДРЕА ВЕЉАНОСКА - СТОЈАНОВСКИ

ДОКТОР ПО МЕДИЦИНА

Др. Ирена Накова Крстев

Доктор на медицина

Др. Оливија Констанца Курјак

ДОКТОР ПО МЕДИЦИНА

Др. Цветанка Манчева

ДОКТОР НА МЕДИЦИНА

Ристова Мартина

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

СНЕЖАНА ГУДОВА

ДИПЛОМИРАН БИОЛОГ

ФРОСИНА ДИМОСКА

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ ТЕХНИЧАР

ГОРДАНА КОСТОВСКА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

ЕЛЕНА ПАУНОВИЌ

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

ТАЊА ДИМЧЕВСКА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

ДРАГАНА СЛАВКОВИЌ-БОНЕВ

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

СИМОНА БОЈЧОВА ГРУЈЕВСКА

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ ТЕХНИЧАР

ЗАГОРКА ЈОСИМОВСКА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Елена Дандаревска

Медицински лаборант техничар

Тања Живковска

Медицинска сестра