Поликлиника Манолеви

Испитувања на крв и столица за Хеликобактер пилори

Сеопфатен водич за разбирање и подготовка за лабораториска анализа

Испитувањата на крвта се суштинска алатка што се користи во лабораториските анализи за да се процени целокупното здравје на поединецот и да се откријат потенцијалните здравствени нарушувања. Сепак, потребна е соодветна подготовка за да се добијат точни резултати. Пациентите треба да не јадат најмалку 12 часа пред да се земе крв за лабораториска анализа, со одредени исклучоци. Се препорачува сепак да се консултирате со лекар за да ја утврдите соодветната подготовка за специфични испитувања.

Комплетната крвна слика проценува различни компоненти, вклучувајќи црвени крвни зрнца, бели крвни зрнца и тромбоцити (крвни плочки). Црвените крвни зрнца носат кислород од белите дробови до остатокот од телото, а хемоглобинот, протеин кој се наоѓа во црвените крвни зрнца, го врзува и транспортира кислородот и јаглерод диоксидот. Се мери содржината на црвени крвни зрнца во крвта (хематокрит), нивната големина (MCV) и просечната содржина на хемоглобин (MCH), додека опсегот на дистрибуција на црвените крвни зрнца (RDW) укажува на варијабилноста во големината на црвените крвни зрнца. Тромбоцитите играат клучна улога во згрутчувањето на крвта и запирање на крварењето и се проценува нивната просечна големина (MPV). Се проценуваат и белите крвни зрнца, кои го бранат телото од бактерии, вируси и габи. Неутрофилите, моноцитите, еозинофилите, лимфоцитите и базофилите се различни типови на бели крвни зрнца со специфични функции.

Други испитувања на крвта кои може да се направат вклучуваат стапка на седиментација, гликоза, уреа, креатинин, мочна киселина, холестерол, триглицериди, ALT, AST, гама GT, вкупен билирубин и нивоа на железо. Овие испитувања можат да дадат вредни сознанија за целокупното здравје на поединецот и да откријат потенцијални здравствени проблеми. На пример, покачените нивоа на гликоза може да укажуваат на дијабетес, додека покаченото ниво на холестерол може да го зголеми ризикот од кардиоваскуларни заболувања.

Покрај испитувањата на крвта, постои неинвазивен и сигурен начин за испитување на Helicobacter pylori (H. pylori), вид на бактерија која може да предизвика чир на желудникот и други гастроинтестинални проблеми. Тестот за Helicobacter pylori е и специфичен и чувствителен, што значи дека може точно да открие присуство на H. Pylori антиген во примерок од столицата на пациентот. Тестот се базира на моноклонални антитела на антигенот од H. Pylori, кои се способни да се врзат и да ги идентификуваат бактериите во примерокот од столицата.

За тестот е потребна мала количина примерок од столицата, што го прави неинвазивен и лесен за изведување. Исто така е доста прецизен, а резултатите може да се добијат за релативно кратко време. Тестот може да се користи не само за дијагностицирање на присуството на H. Pylori, туку и за проценка на успехот од терапијата за ерадикација.

Како заклучок, лабораториските испитувања на крвта и тестот за Helicobacter Pylori во примерок од столица се одлични дијагностички алатки кои нудат и точност и практичност. Неопходна е соодветна подготовка за испитувањата за да се обезбедат точни резултати, а се препорачува и консултација со лекар за да се утврди соодветната подготовка за специфични тестови. Разбирањето на различните компоненти од комплетната крвна слика и дополнителните тестови што може да се направат може да им помогне на поединците подобро да ги толкуваат нивните резултати и да преземат проактивни чекори за подобрување на нивното здравје. Ако имате гастроинтестинални симптоми, важно е да разговарате со вашиот лекар за тоа дали тестот за Helicobacter Pylori е соодветен за вас.

ОЛИВЕРА ТРАЈКОСКА

ДОКТОР ПО МЕДИЦИНА