• .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
Педијатрија

 

д-р Елена Манолева Николовска, м-р специјалист педија

Основач и втемелувач на педијатриската дејност е д-р. Павлина Манолева, специјалист по педијатрија.

Носител на дејноста е д-р. Елена Манолева-Николовска, специјалист педијатар, Магистар по Педијатрија од областа на правилниот раст, развој и исхранетост во раната  детска популација,  наследник на педијатриската дејност и  втемелувач на дијагностичките новитети во педијатријата.

Ординацијата по Педијатрија која работи од основањето на Манолеви е фокусирана и посветена во правилнот раст и развоја на децата, посебно на новороденчињата, превентива на болестите кај новороденчиња и нивно рано откривање. Пратењето на новите дијагностички и терапевтски новитети,  како и нивна примена ја издвојуваат на посебно место Педијатријата во Манолеви. Грижата за преку 900 матични деца на возраст до 14 години го потврдува фактот за посветеност кон детската популација. Во продолжение се наведени побитните дејности: прегледи и водење на новороденчиња со вакцинации.

 • Превентивни прегледи и третман на деца со зголемен ризик за рахитис.
 • Превентивни прегледи кај деца со зголемен ризик за обезитас и дијабетес.
 • Консултации за правилна исхрана кај деца во предшколска и школска возраст.
 • Превентивни прегледи за деформитети кај деца во предшколска и школска нвозраст.
 • Дијагностика и третман на деца со хроночен опструктивен бронхитис.
 • Дијагностика и третман на деца со хронични горнореспираторни инфекции(ангина, ларингитис, ринитис).
 • Инхалации