• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
Интерна медицина

 

Носител на дејност д-р. Александар Манолев, специјалист интернист, со Постдипломска стручна надградба во Клинички Центар Љубљана, Нуклеарна медицина, Отсек за Тироидна жлезда, комплетна едукација од  областа на Патологијата на тироидната жлезда.

Постдипломска стручна надградба во Сеучилишен Центар Загреб, Клиника Дубрава, Сертификат за Едукација од I степен под покровителство на Џеферсон Универзитет, САД, Комплетна едукација за дијагностика со Колор –Доплер апаратура.

Ординацијата по Интерна Медицина е најновата стручна дејност која е во функција од 2010 год.  Кабинетот е опремен со најсовремена апаратува која овозможува квалитетни прегледи од областа на ехо дијагностиката, ЕКГ испитување, холтер дијагностика на артериски притисок, спирометрија.