• .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
Домашна посета

 

 • Ехо на абдомен и простата кај неподвижни и стари лица.
 • Поставување на катетар со земање на примерок за уринокултура.
 • Поставување на сите видови инфузии и аплицирање на сите видови инекциона терапија.
 • Земање на крвен примерок за сите видови на лабораториски испитувања и анализи.
 • Интернистичка дијагностика и водење на пациенти со мозочен удар.
 • Физикална терапија на болни со мозочен  удар.