• .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
Биохемиска лабораторија
 • Биохемиска Лабораторија  ”Манолеви” располага со најсовремена апаратура и дијагностички тестови кои овозможуваат брза и прецизна дијагностика. Со оглед на фактот дека Лабораторијата е во склоп на Поликлиничкиот Центар сите итни случаи добиваат брзи лабораториски наоди кои понатаму овозможуваат брза дијагноза и третман. Ваквата услуга посебно доаѓа до израз во Педијатријата.
 • Од 2007 год  Лабораторијата има склучено договор со фондот преку кој поголемиот дел од лабораториските анализи се наплатуваат со син картон. Ваквата услуга  е достапна за сите пациенти, како матични така и нематични пациенти.
 • Покрај амбулантската услуга, лабораториските испитувања се достапни и за оние пациенти кои имаат потреба од земање на анализи во домашни услови, посебно кај старите неподвижни лица, пацинтите со прележан мозочен удар, срцеви болни, лица со потребни лабораториски испитувања после оперативни третмани и останати. Ваквата услуга е достапна преку домашната посета.
 • Лабораторијата овозможува анализа на хормони, туморски маркери и микробиолошки испитувања (брис од нос и грло, уринокултура, брис од очи, спермокултура) кои се испитуваат во Специјалистичка – дијагностичка лабораторија Авицена.
ИСПИТУВАЊА СО СИН КАРТОН
 • СЕ,
 • Крвна слика
 • Гликемија,
 • Вкупен Холестерол,
 • Триглицериди,
 • Уреа,
 • Кретинин,
 • АСАТ,
 • АЛАТ,
 • Тотален билирубин.
 • Серумско Железо,
 • Анализа на урина преку стикс за 14 параметри
 • Седимент на урина
ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗИ
 • СЕ,
 • Крвна слика,
 • Диференцијална крвна слика(микроскопски)
БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ
 • Гликемија,
 • Вкупен Холестерол,
 • Триглицериди,
 • ХДЛ,
 • ЛДЛ,
 • Уреа,
 • Кретинин,
 • АСАТ,
 • АЛАТ,
 • Серумско Железо,
 • ГГТ,
 • АЛП,
 • ЛДХ,
 • Урична киселина,
 • Тотален Билирубин,
 • Директен и Индиректен Билирубин,
 • Алфа Амилаза, Липаза,
ИМУНОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА
 • ЦРП,
 • АСО,
 • Реума фактор,
 • Тест на окултно крварење,
 • Хеликобактер пилори од измет,
 • Тестови за вирусни цревни заболувања,
 • Брз тест за Инфективна Мононуклеоза,
 • Брз Тест за Хепатитис Ц,
 • Брз Тест за Хепатитис Б,
 • ХИВ.
ИСПИТУВАЊА ЗА ДИЈАБЕТЕС
 • Гликемиски профил во две мерења, на гладно и 2 часа после оброк.
 • Гликолозиран Хемоглобин (ХбА1Ц)- просек на шеќер за 4 месеци.
ИСПИТУВАЊА НА УРИНА
 • Анализа на урина преку стикс за 14 параметри
 • Седимент на урина
 • 24 часовно испитување на урина за протеин и албумин
 • микроскопско испитување на урина
МИКРОБИОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА
 • Брис од нос и грло
 • Уринокултура
 • Спермограм
 • Брис од очи

(во договор со Специјалистичка Дијагностичка Лабораторија Авицена)