Ехо на дојки

Ехо на дојка e основна дијагностичка метода која се применува како превентивен преглед за рано откривање на карцином на града. Секоја жена на возраст над 45 години е должна да има годишен контролен преглед на дојки кои покрај ехо преглед вклучува и  контролна мамографија.